Manuální nebo automatický kotel?

Je lepší zvolit manuální nebo automatický kotel ?
Když se nemůžete rozhodnout, nechte si možnost volby.

Co oba typy kotlů spojuje ?

• spalují obnovitelný zdroj - dřevo i pelety mají nulovou uhlíkovou stopu
• při správném výběru mají vysokou účinnost a malou spotřebu paliva
• navzdory zdražování zůstává vytápění pevným palivem jednou z nejvýhodnějších variant

Bez práce nebo manuálně ?

Odlišnost spočívá v obsluze a chodu vytápění. Kotle na dřevo vyžadují pravidelné manuální přikládání. Oproti tomu peletové kotle mohou fungovat automaticky, což zajišťuje jejich skoro bezobslužný režim.
Majitel takového kotle se o vytápění nemusí téměř starat, protože oheň se zapálí po stisknutí tlačítka a poté si kotel sám řídí plynulé doplňování paliva.

 

2