Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

𝑲𝒅𝒐 𝒎𝒖̊𝒛̌𝒆 𝒛̌𝒂́𝒅𝒂𝒕 𝒐 𝒌𝒐𝒕𝒍𝒊𝒌𝒐𝒗𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊 ?
Vlastník nebo spoluvlastník RD/bytové jednotky/bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu.
Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání buď starobní důchod, invalidní důchod pro invaliditu 3.stupně nebo pobíral příspěvek na bydlení.

𝑵𝒂 𝒄𝒐 𝒍𝒛𝒆 𝒅𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊 𝒄̌𝒆𝒓𝒑𝒂𝒕 ?
Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

𝑻𝒚𝒑𝒚 𝒑𝒐𝒅𝒑𝒐𝒓𝒐𝒗𝒂𝒏𝒚́𝒄𝒉 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒖̊ 𝒕𝒆𝒑𝒍𝒂 ?
• Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč.akumulační nádrže
• Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
• Elektrická a plynová tepelná čerpadla

𝑽𝒚́𝒔̌𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒑𝒐𝒓𝒚 ?
Podpora je poskytována ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s limity:
• Tepelné čerpadlo 180 000 Kč
• Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 130 000 Kč
• Kotel na biomasu se samočinnou 130 000 Kč

S výběrem vhodného zdroje vytápění Vám rádi pomohou naši odborníci a pomůžeme i s kompletním vyřízením dotace.

 

IMG_0139